Chirurgie

Chirurgie ; veiligheid staat voorop !

Binnen onze praktijk zijn uitgebreide chirurgie mogelijkheden aanwezig. Onze operatiekamer is uitgerust met de modernste apparatuur. Wij doen vrijwel alle abdominale (buik) chirurgie en heel veel thorax (borstholte) chirurgie in de eigen praktijk. Ook veel tweedelijnse ingrepen kunnen we binnen de praktijk uitvoeren. Alleen uitermate specialistische (derdelijns) ingrepen doen we niet en ingrepen waarvoor we niet de juiste apparatuur in huis hebben sturen we door, maar dit komt maar zelden voor. Hieronder volgt een uitgebreide uitleg hoe wij met de chirurgie binnen onze praktijk omgaan. Hierbij staat de veiligheid van uw huisdier ten alle tijde voorop !

 

Als een dier (of mens) onder narcose gaat dan brengt dit altijd een klein risico met zich mee. Dat is de reden dat veiligheid tijdens de narcose, of het nu een kleine ingreep of een grote operatie is, bij dierenkliniek Twente de hoogste prioriteit heeft gekregen. In tegenstelling tot vele andere dierenartspraktijken hebben wij daarom enorm geïnvesteerd in controle apparatuur. Onze apparatuur is dezelfde als de apparaten die in het humane ziekenhuis worden gebruikt.

 

Daarnaast werken we met vaste narcose protocollen om het risico op fouten zo klein mogelijk te maken. Op de dag van de ingreep zijn er één dierenarts en één paraveterinair verantwoordelijk voor uw dier waardoor het risico op fouten tijdens een overdracht wordt voorkomen.

 

Onze protocollen

 

Voor hond en kat hebben we verschillende narcose protocollen opgesteld. Deze zijn aangepast aan de gezondheid van het dier en de ingreep die moet plaats vinden. Zo krijgt een hartpatiënt een heel ander type narcose dan een gezond jong dier, en is de narcose van bijvoorbeeld een keizersnee anders dan die van een knie operatie. Aan elk protocol gaat een uitgebreid lichamelijk onderzoek vooraf, om te bepalen in welke risicogroep uw huisdier hoort. Het liefst wordt dit onderzoek vooraf uitgebreid met een bloedonderzoek, dit wordt altijd eerst met u overlegd.

 

De voorbereiding van de OK

 

Na het onderzoek vooraf krijgt uw dier een of meerdere injecties toegediend. Onder andere geven we alvast een goede pijnstiller, zodat we tijdens en na de ingreep hier volop effect van hebben. Vaak wordt er tevens een sufmaker/spierontspanner gegeven. Deze middelen hebben tijd nodig om goed te werken, uw dier wordt dan ook voor de operatie plaatsvindt eerst nog enige tijd in onze opname geplaatst. Voor de OK wordt er dan een zogenaamde braunule geplaatst, dit is een soort naald in een bloedvat waar later het infuussysteem aan vast wordt gekoppeld. Om deze “naald” te plaatsen wordt er een klein stukje haar van de poot geschoren. Deze “naald” blijft zitten tot het moment dat u de hond of kat weer ophaalt. Ook dit is een stuk veiligheid, als er iets gebeurd hebben we via de naald direct toegang tot een bloedvat, waardoor medicatie veel sneller werkt.

 

Onze apparatuur

 

Na de voorbereiding gaat het dier de operatiekamer in. Hier wordt steriel gewerkt, dus met steriele OK‐jassen, handschoenen, hoofddoek, mondkapje en steriele afdekdoeken. Net als in een ziekenhuis gebeurd. Voor we beginnen met de ingreep wordt uw huisdier eerst aan alle bewakingsapparatuur aangekoppeld.

 

Hiertoe gebruiken we de volgende apparaten :

* Saturatie‐meter : deze meet de hoeveelheid zuurstof in het bloed van de patiënt tijdens de

gehele operatie

* CO2‐meter : CO2 is het afvalprodukt in het lichaam van de zuurstof verbranding. Deze mag

niet te hoog worden want dat is gevaarlijk voor uw dier. Daarom meten we continu de

hoeveelheid CO2 in de uitademingslucht

* Hartslag meter : deze geeft doorlopend de frequentie van de hartslag aan

* Ademhalings meter : deze geeft doorlopend de frequentie van de ademhaling aan

* Narcosegas meter : tijdens de gehele ingreep meten we de hoeveelheid narcosegas die het

dier werkelijk binnen krijgt. Hierdoor kunnen we uw dier uitermate nauwkeurig onder

narcose houden, zonder te hoeven overdoseren.-

* ECG apparaat : dit geeft de funktie van de hartslagen weer tijdens de OK

 

Overige veiligheidsmaatregelen

 

Naast de reeds genoemde veiligheidsapparatuur gebruiken we nog een aantal zaken die het risico op complicaties verkleinen. Zo wordt elk dier geïntubeerd, dat wil zeggen dat er een beademingsbuis in de luchtpijp wordt geplaatst om de ademweg vrij te houden. Bij elke patiënt wordt een nieuwe beademingstube gebruikt. In tegenstelling tot veel collega's doen wij niet aan hergebruik ! Het risico van overbrengen van een infectie is ons veel te groot. Door de beademingstube hebben we ook de mogelijkheid om te kunnen beademen met de beademingsmachine. Ook dit verkleint het risico weer beduidend tijdens de operaties. Tussen de toevoerslang van de zuurstof en de beademingsbuis plaatsen we nog een bacteriefilter, deze vangt mogelijke bacteriën weg zodat het dier die niet in kan ademen. De toevoerslang van de zuurstof wordt de hele operatie door verwarmd, zodat het dier geen koude lucht inademt en minder snel afkoelt. Om dit afkoelen verder te voorkomen liggen alle dieren op een verwarmingsmatras en worden eventuele infuusvloeistoffen die worden toegediend ook door een infuusverwarmer op lichaamstemperatuur gebracht. Tot slot het allerbelangrijkste ; al onze chirurgen en OK‐assistentes zijn uitgebreid getraind voor het werk in de OK en volgen jaarlijks meerdere keren nascholing ! Ze zijn dan ook op de hoogte van de

nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, narcose en operatietechnieken, wat weer ten goede komt voor een zo spoedig mogelijk herstel van uw huisdier. Voor de meer specialistische ingrepen heeft dierenarts Dolfing enkele jaren uitgebreide nascholingen en opleidingen gevolgd in Nederland en in het buitenland.

 

kittens dierenkliniek twente banner

Copyright © J.Dolfing, Dierenkliniek Twente