Urine onderzoek

Dierenkliniek Twente

één team, één missie :

" Wij geloven dat wij door onze liefde en zorg voor dieren een enorme bijdrage leveren

aan het geluk en welzijn van mens en dier "

Laboratorium urine onderzoek

Een ander belangrijk onderdeel van ons lab is het urineonderzoek. Hier is op eenvoudige wijze een hoop informatie uit te halen. Door gebruik te maken van enkele betrouwbare apparaten krijgen we binnen enkele minuten over het concentrerend vermogen van de nieren, eiwitverlies, suikerziekte en blaasontsteking. Door aanvullend microscopisch onderzoek kunnen we ook kristalvorming in de urine vaststellen.

Urine onderzoek

Het vetlab UA analyse apparaat stelt ons in staat om een vrij uitgebreid urine onderzoek uit te voeren, die op een gestandaardiseerde manier plaats vindt. Het apparaat meet verschillende stoffen in de urine. Samen met een soortelijk gewicht bepaling en een microscopisch onderzoek van de urine verkrijgen we dan een goed overzicht van mogelijk urinewegproblemen. Onder andere blaasontstekingen en verdenkingen op nierproblemen en suikerziekte zijn zo goed vast te stellen.

Refractometer

Voor het bepalen van het soortelijk gewicht van de urine gebruiken we een refractometer. Deze geeft de brekingsindex aan van de urine en hierdoor kunnen we bepalen of de nieren wel of niet goed de urine kunnen concentreren. Als een dier heel veel drinkt dan zal het soortelijk gewicht over het algeheel laag zijn. Bij een dier met veel eiwit of suiker in de urine zal het daarentegen heel hoog zijn. Ook bij een uitgedroogd dier is het soortelijk gewicht over het algeheel hoog.

Microscopie

De laatste urinetest die we uitvoeren is een microscopisch onderzoek. Hiertoe draaien we de urine in een centrifuge af waarna we deze bekijken bij een sterke vergroting. Hierdoor kunnen we allerlei cellen in de urine bekijken (bloecellen, ontstekingscellen, niercellen, blaaswandcellen) en we kunnen kristallen herkennen. Deze kristallen kunnen een indicator zijn van blaasstenen. Een belangrijke test dus.

Copyright © J.Dolfing, Dierenkliniek Twente