Ziekte van lyme

Dierenkliniek Twente

één team, één missie :

" Wij geloven dat wij door onze liefde en zorg voor dieren een enorme bijdrage leveren

aan het geluk en welzijn van mens en dier "

Inleiding

De ziekte van Lyme, ook wel Lyme-borreliose genoemd,is de meest voorkomende door teken overgedragen ziekte in Europa. In Nederland zijn 20% van de teken besmet met de verwekker van de ziekte van Lyme, een spiraalvormige bacterie dat spirocheet wordt genoemd. Deze bacterie wordt overgebracht door de teek Ixodes Ricinus. Deze teek komt voor in bosrijke omgeving, waterrijke gebieden en plekken met hoog gras, maar ook in uw eigen tuin ! Deze teken zijn aktief van het vroege voorjaar tot diep in het najaar.

Risico's

Zoals gezegd is 20% van de teken besmet door de verwekker van de ziekte van lyme. Zodra de teek een gastheer steekt beginnen de spirocheten vanuit de darm van de teek naar de speekselklieren van de teek te trekken. Ongeveer 24 uur nadat de teek zich heft vastgebeten komen de ziekteverwekkers met het speeksel in de bloedbaan van de hond en kunnen hier dan de ziekte van Lyme veroorzaken. De ziekteverschijnselen die dan ontstaan zijn niet specifiek, ze treden doorgaans pas 2-5 maanden na de besmetting op en omvatten onder andere kreupelheid door enkelvoudige of meervoudige gewrichtsontstekingen, vergrote lymfklieren, sloomheid en koorts. Soms worden in ernstige gevallen ook nierontsteking, hartspierontsteking en zenuwaantasting gezien. Het vreemde is dat niet elke besmette hond ook klinische verschijnselen laat zien. Een deel van de honden is drager van de ziekte maar heeft er zelf geen last van.

Het onderzoek

Bij verdenking op de ziekte van Lymegaan we een uitgebreid bloedonderzoek laten uitvoeren door het laboratorium. Hierbij testen we in eerste instantie of ersprake is van de aanwezigheid van de ziekte van Lyme, en als deze test positief is laten we een tweede bepaling doen om te kijken hoe aktief deze verwekker op dat moment is. Pas dan kunnen we de waarschijnlijkheidsdiagnose ziekte van Lyme bevestigen.

Behandeling of preventie ?

Als er door het lab is aangetoond dat er ziekte van Lyme aanwezig is in de hond dan moet dit uiteraard behandeld worden. Dit doen we door langdurig gebruik te maken van antibiotica. Deze therapie moet dan minimaal een maand worden gegeven en is het meest effektief als in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte wordt begonnen met de behandeling. Echter ondanks de behandeling blijft het mogelijk dat de ziekte blijft bestaan of in een later stadium weer de kop opsteekt.

 

Wil je de ziekte van Lyme voorkomen dan zijn er twee opties. De eerste is voorkomen dat de teek zich langer dan 24 uur vasthecht aan de hond. Hiervoor kunt u een goed anti-teken middel gebruiken. Er zijn meerdere goede soorten behandeling bij ons te verkrijgen, zoals tekenbanden, pipetten voor in de nek of (binnenkort te verkrijgen) tabletten tegen de teek. De andere mogelijkheid is om te voorkomen dat de teek uw hond besmet door dee te vaccineren tegen de ziekteverwekker. Sinds kort is dit mogelijk door een entstof van de firma Merial. Voor meer informatie hierover klik hier.

Feiten

  • 20% van de teken is besmet met de ziekte van Lyme !
  • Teken komen overal voor, ook bij u in uw tuin
  • Controleer uw hond dagelijks op teken en verwijder deze zo snel mogelijk

 

Ziekte van Lyme

Copyright © J.Dolfing, Dierenkliniek Twente